Animator grupy: Kazimiera Wiśnowska

Osoba św. Józefa jest powszechnie znana, a dla wielu wiernych Patron ten jest szczególnym Orędownikiem u BOGA. Kim był, czym się zajmował, jak realizował swoje powołanie? Św. Józef to człowiek przede wszystkim wielkiej pokory i rozwagi. Według świadectwa Ewangelii pochodził z królewskiego rodu Dawida (Mt 1,1-16; Łk 3,23-31). Po zaślubieniu Maryi został poinformowany przez anioła o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego (Mt 1,24-25). Odtąd był wiernym opiekunem Świętej Rodziny. Ks. Paweł Pielka często powtarzał nam, że święty Józef był największym szczęściarzem spośród wszystkich świętych Kościoła, ponieważ miał wokół siebie jednocześnie i Jezusa i Maryję. Dziś modlimy się do tego szczególnego Patrona, zwracając się w wielu potrzebach życia codziennego, prosząc o dobrą śmierć, pracę czy żonę.

W naszej parafii spośród  wielu grup modlitewnych działa m.in. Bractwo Świętego Józefa, którego początki sięgają czasów ks. Józefa Woźniaka,  który zainicjował to dzieło modlitewne. Zawsze w pierwszą środę miesiąca członkowie Bractwa modlili się wspólnie w starym kościele przy ul. Szczakowskiej do św. Józefa polecając Jego opiece samych siebie i wszystkich potrzebujących. Forma takiej modlitwy przetrwała w naszej parafie do dziś choć obecnie Bractwo nie liczy tak wielu członków jak w poprzednich latach.

Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy chcieliby dołączyć do Bractwa, w szczególności tych noszących imię Józef lub Józefa, by wspólnie z nami wypraszać potrzebne łaski dla siebie i swoich najbliższych przez potężne orędownictwo św. Józefa. Samo zobowiązanie modlitewne nie jest duże, ale za to wielka jest opieka naszego św. Patrona – Józefa, który tak jak kiedyś opiekował się św. Rodziną tak i teraz służy swą pomocą wszystkim potrzebującym i przyzywającym jego wstawiennictwa. Mąż wielkiej pokory i służby czuwa nad nami przez całe nasze życie  a w chwili śmierci pomaga nas przeprowadzić na „drugi brzeg”. Warto zatem mieć takiego Orędownika u BOGA.

Członkowie Bractwa gromadzą się na wspólnej comiesięcznej Eucharystii i modlitwach do św. Józefa w pierwszą środę miesiąca o godz. 7.00.