Nabożeństwa ku czci
Św. Rity

Każdy 22. dzień miesiąca,
godz. 17:00 / 18:00.

Więcej informacji...

Msze Święte

Niedziele i Święta:

7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 12:45, 17:00

Dni powszednie:

7:00, 18:00
(od 1.X do 31.XII
7:00, 17:00)

Parafia p.w. św. Jana Kantego
Jaworzno - Niedzieliska

Parafię pod wezwaniem św. Jana Kantego erygował Metropolita Krakowski Jego Eminencja Ks. kard. Franciszek Macharski 19 grudnia 1985r. Wcześniej, od początku swego istnienia, Niedzielska należały do parafii p.w. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie.

Zaczątków kształtowania się nowej parafii można doszukiwać się już w roku 1947, kiedy to kapłan z parafii farnej odprawiał co niedzielę Mszę św. w budynku starej szkoły w Niedzieliskach.

Z zachęty proboszcza ks. dziekana Stanisława Bajera w 1957r. zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Niedzieliskach, a Mszę św. odprawiano obok kamiennego krzyża przy ul. Szczakowskiej. 19 maja 1957r. poświęcony został plac pod budowę kościoła przy ul. Szczakowskiej, a dokładnie miesiąc później uzyskano zezwolenie Urzędu Miasta na budowę tymczasowej kaplicy. natomiast 26 maja tegoż roku po raz pierwszy dzieci z Niedzielisk przyjęły I Komunię Świętą podczas Mszy na placu przy krzyżu.

Msza św. w uroczystość odpustu ku czci Patrona w 1957r. została odprawiona już w nowej kaplicy.

Dnia 23 marca 1958r. kaplica została uroczyście poświęcona przez ks. Dziekana Andrzeja Mroczka i od tego dnia codziennie była w niej sprawowana Msza św.

We wrześniu 1958r. ówczesne władze zakazały odprawiania nabożeństw oraz nakazały rozebrać obiekt do dnia 20 września. Mieszkańcy Niedzielisk pisali odwołania od tej decyzji i wysyłali delegacje nawet do najwyższych władz państwowych i partyjnych w Warszawie. Bez skutku. Ks. Stanisław Bajer za niezastosowanie się do poleceń został ukarany grzywną w kwocie 3.000 zł. Inny kapłan za odprawienie Mszy św. zapłacił karę 1.500 zł.

W 1959 roku, 18 lipca, władze zaplombowały drzwi wejściowe do kaplicy. Dwoje parafian p. Stanisław Bzowski i p. Genowefa Flader zerwało plomby ze słowami: „jeśli ludzie chcą się modlić – to niech się modlą”. Zgromadzeni parafianie spontanicznie zaczęli śpiewać „My chcemy Boga”. Od tego dnia wierni dzień i noc czuwali i pilnowali, aby nikt nie odważył się zburzyć kaplicy. Obawy były w pełni uzasadnione, gdyż takie były groźby władz, a w pobliżu świątyni stał spychacz z przygotowanymi linami. Rozpoczęły się dramatyczne zmagania o przetrwanie kaplicy. Msze św. nie były już odprawiane, a jedynie w niedziele i święta o zwyczajowej godzinie Eucharystii Panie Sierszecka i Jamróz zapalały świece na ołtarzu, rozkładały ornat i mszał i prowadziły wspólne modlitwy wiernych.

Władze widząc determinację parafian, a nie chcąc w sposób jawny przy użyciu siły usunąć ich ze świątyni, postanawiają karami zmusić ich do uległości. Przed kolegium ds. wykroczeń stanęły wtedy 42 osoby z Niedzielisk. Większość z nich otrzymała kary pieniężne na łączną kwotę 28.000 zł.

Pomimo wszystkich zakazów i szykan ks. Stanisław Bajer odprawił Mszę św.17 lutego 1961 r., a także w niedzielę sprawowana była Eucharystia. I ponownie zostały nałożone wysokie kary pieniężne.

W maju 1961r. władze zaniechały represji. Do pracy duszpasterskiej w Niedzieliskach ks. proboszcz S. Bajer delegował ks. Józefa Woźniaka, który spędził tu na posłudze 11 lat.

Czas płynął, Niedzieliska rozrastały się o nowe osiedla, wzrosła znacznie liczba mieszkańców – i dlatego Metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski erygował dekretem z dnia 19 grudnia1985r. nową parafię p.w. św. Jana Kantego.

Pierwszym Proboszczem parafii został mianowany ks. Kazimierz Zaręba. Rozpoczęto starania o lokalizację i zezwolenie na budowę nowego Kościoła.

Przełomowym momentem stały się Misje Święte odprawione w parafii pod hasłem: „Jezu Ufam Tobie” – zakończone 4 czerwca 1990r. poświęceniem krzyża i placu pod budowę przy ulicy Wiejskiej przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego. W tym samym roku Proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Władysław Strojek. Dzięki staraniom nowego Proboszcza w lipcu 1991 parafia uzyskała pozwolenie na budowę kościoła a 2 czerwca 1992r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty.

Pierwszą mszę św. w surowych murach nowego kościoła odprawił rektor seminarium diecezji sosnowieckiej ks. dr Włodzimierz Skoczny - była to Pasterka w 1997r. Po 6 latach budowy 29 czerwca 1998r. Ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. bp. dr Adam Śmigielski SDB poświęcił kościół a 22 października 2005r. konsekrował.

Równolegle z pracami budowlanymi rozwija się życie religijne parafii. Wierni uczestniczą w obchodach świąt i uroczystościach religijnych zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Oprócz tego, od samego początku w parafii istnieją: Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Służba Liturgiczna Ołtarza i Oaza Młodzieżowa, skupiające na modlitwie wiernych w różnym wieku. W 1994r. z inicjatywy ks. Jacka Sablika powstaje Oaza Rodzin.

Latem 1996r. z inspiracji ks. Proboszcza rozpoczyna swoją działalność Koło Przyjaciół Radia Maryja. Natomiast ks. Andrzej Żuławiński zapoczątkował w 1998r. jednogodzinną czwartkową Adorację Najświętszego Sakramentu, poszerzoną w następnych latach o czas od wieczornej Mszy św. do Apelu Jasnogórskiego. Z inicjatywy ks. Pawła Pielki od 25 marca 2002r. w święta Matki Bożej – kilka razy w roku wierni przyjmują w Duchową Adopcję Dzieci Poczęte, których życie jest zagrożone. Także ksiądz Paweł rozpoczął w sierpniu 2002r. piesze pielgrzymowanie rodzin na Jasną Górę. Od kilku już lat działa w Parafii Zespół Charytatywny. W październiku 2003r. zainicjowano działanie Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci.

Te 50 lat dziejów to stosunkowo krótki, ale jakże wspaniały a w pierwszej fazie wręcz dramatyczny okres. Niewiele parafii może poszczycić się historią, w której wierni z takim poświęceniem i determinacją walczyli o możliwości budowy świątyni.

Nabożeństwa ku czci
Św. Rity

Każdy 22. dzień miesiąca,
godz. 17:00 / 18:00.

Więcej informacji...

Msze Święte

Niedziele i Święta:

7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 12:45, 17:00

Dni powszednie:

7:00, 18:00
(od 1.X do 31.XII
7:00, 17:00)

Copyright © Parafia p.w. św. Jana Kantego w Jaworznie - Niedzieliskach, 2024

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Plików Cookies dostępna jest do przeglądu na stronach GIODO tutaj.