Parafię pod wezwaniem św. Jana Kantego erygował Metropolita Krakowski Jego Eminencja Ks. kard. Franciszek Macharski 19 grudnia 1985r. Wcześniej, od początku swego istnienia, Niedzielska należały do parafii p.w. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie.

Zaczątków kształtowania się nowej parafii można doszukiwać się już w roku 1947, kiedy to kapłan z parafii farnej odprawiał co niedzielę Mszę św. w budynku starej szkoły w Niedzieliskach.

Z zachęty proboszcza ks. dziekana Stanisława Bajera w 1957r. zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Niedzieliskach, a Mszę św. odprawiano obok kamiennego krzyża przy ul. Szczakowskiej. 19 maja 1957r. poświęcony został plac pod budowę kościoła przy ul. Szczakowskiej, a dokładnie miesiąc później uzyskano zezwolenie Urzędu Miasta na budowę tymczasowej kaplicy. natomiast 26 maja tegoż roku po raz pierwszy dzieci z Niedzielisk przyjęły I Komunię Świętą podczas Mszy na placu przy krzyżu.

Msza św. w uroczystość odpustu ku czci Patrona w 1957r. została odprawiona już w nowej kaplicy.

Dnia 23 marca 1958r. kaplica została uroczyście poświęcona przez ks. Dziekana Andrzeja Mroczka i od tego dnia codziennie była w niej sprawowana Msza św.

We wrześniu 1958r. ówczesne władze zakazały odprawiania nabożeństw oraz nakazały rozebrać obiekt do dnia 20 września. Mieszkańcy Niedzielisk pisali odwołania od tej decyzji i wysyłali delegacje nawet do najwyższych władz państwowych i partyjnych w Warszawie. Bez skutku. Ks. Stanisław Bajer za niezastosowanie się do poleceń został ukarany grzywną w kwocie 3.000 zł. Inny kapłan za odprawienie Mszy św. zapłacił karę 1.500 zł.

W 1959 roku, 18 lipca, władze zaplombowały drzwi wejściowe do kaplicy. Dwoje parafian p. Stanisław Bzowski i p. Genowefa Flader zerwało plomby ze słowami: „jeśli ludzie chcą się modlić – to niech się modlą”. Zgromadzeni parafianie spontanicznie zaczęli śpiewać „My chcemy Boga”. Od tego dnia wierni dzień i noc czuwali i pilnowali, aby nikt nie odważył się zburzyć kaplicy. Obawy były w pełni uzasadnione, gdyż takie były groźby władz, a w pobliżu świątyni stał spychacz z przygotowanymi linami. Rozpoczęły się dramatyczne zmagania o przetrwanie kaplicy. Msze św. nie były już odprawiane, a jedynie w niedziele i święta o zwyczajowej godzinie Eucharystii Panie Sierszecka i Jamróz zapalały świece na ołtarzu, rozkładały ornat i mszał i prowadziły wspólne modlitwy wiernych.

Władze widząc determinację parafian, a nie chcąc w sposób jawny przy użyciu siły usunąć ich ze świątyni, postanawiają karami zmusić ich do uległości. Przed kolegium ds. wykroczeń stanęły wtedy 42 osoby z Niedzielisk. Większość z nich otrzymała kary pieniężne na łączną kwotę 28.000 zł.

Pomimo wszystkich zakazów i szykan ks. Stanisław Bajer odprawił Mszę św.17 lutego 1961 r., a także w niedzielę sprawowana była Eucharystia. I ponownie zostały nałożone wysokie kary pieniężne.

W maju 1961r. władze zaniechały represji. Do pracy duszpasterskiej w Niedzieliskach ks. proboszcz S. Bajer delegował ks. Józefa Woźniaka, który spędził tu na posłudze 11 lat.

Czas płynął, Niedzieliska rozrastały się o nowe osiedla, wzrosła znacznie liczba mieszkańców – i dlatego Metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski erygował dekretem z dnia 19 grudnia1985r. nową parafię p.w. św. Jana Kantego.

Pierwszym Proboszczem parafii został mianowany ks. Kazimierz Zaręba. Rozpoczęto starania o lokalizację i zezwolenie na budowę nowego Kościoła.

Przełomowym momentem stały się Misje Święte odprawione w parafii pod hasłem: „Jezu Ufam Tobie” – zakończone 4 czerwca 1990r. poświęceniem krzyża i placu pod budowę przy ulicy Wiejskiej przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego. W tym samym roku Proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Władysław Strojek. Dzięki staraniom nowego Proboszcza w lipcu 1991 parafia uzyskała pozwolenie na budowę kościoła a 2 czerwca 1992r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty.

Pierwszą mszę św. w surowych murach nowego kościoła odprawił rektor seminarium diecezji sosnowieckiej ks. dr Włodzimierz Skoczny - była to Pasterka w 1997r. Po 6 latach budowy 29 czerwca 1998r. Ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. bp. dr Adam Śmigielski SDB poświęcił kościół a 22 października 2005r. konsekrował.

Równolegle z pracami budowlanymi rozwija się życie religijne parafii. Wierni uczestniczą w obchodach świąt i uroczystościach religijnych zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Oprócz tego, od samego początku w parafii istnieją: Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Służba Liturgiczna Ołtarza i Oaza Młodzieżowa, skupiające na modlitwie wiernych w różnym wieku. W 1994r. z inicjatywy ks. Jacka Sablika powstaje Oaza Rodzin.

Latem 1996r. z inspiracji ks. Proboszcza rozpoczyna swoją działalność Koło Przyjaciół Radia Maryja. Natomiast ks. Andrzej Żuławiński zapoczątkował w 1998r. jednogodzinną czwartkową Adorację Najświętszego Sakramentu, poszerzoną w następnych latach o czas od wieczornej Mszy św. do Apelu Jasnogórskiego. Z inicjatywy ks. Pawła Pielki od 25 marca 2002r. w święta Matki Bożej – kilka razy w roku wierni przyjmują w Duchową Adopcję Dzieci Poczęte, których życie jest zagrożone. Także ksiądz Paweł rozpoczął w sierpniu 2002r. piesze pielgrzymowanie rodzin na Jasną Górę. Od kilku już lat działa w Parafii Zespół Charytatywny. W październiku 2003r. zainicjowano działanie Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci.

Te 50 lat dziejów to stosunkowo krótki, ale jakże wspaniały a w pierwszej fazie wręcz dramatyczny okres. Niewiele parafii może poszczycić się historią, w której wierni z takim poświęceniem i determinacją walczyli o możliwości budowy świątyni.