Poniedziałek 09.08 św. Teresy Benedykty od Krzyża - Patronki Europy

7.00 + Stanisław PAWELEC od kolegów z Fiata

18.00 + Halina URBAŚ od rodz. Dzigów

Wtorek 10.08 św. Wawrzyńca

7.00 za Ewę i Aleksandra w 39 rocz. ślubu o BB i opiekę MB

18.00 + Janina WOSZCZAK od koleżanek i kolegów z bloku Grunwaldzka 218 i 214

Środa 11.08 św. Klary

7.00 + Janusz BRYŁA od Stanisławy Mróz i Kazimierza Pasek z żoną

18.00 + Stanisław WOŹNIAK w 3 rocz.

Czwartek 12.08 św. Joanny Franciszki de Chantal

7.00 + Janusz BRYŁA od sąsiadów z klatki

18.00 + Mirosław WRÓBLEWSKI w 7 rocz. + Zofia Alfons  ZIÓŁKOWSCY

Piątek 13.08 MB Kalwaryjskiej

7.00 za Eryka KOPERA w 1 rocz. ur. o BB i opiekę MB od babci i dziadka

18.00 + Irena ROGÓŻ w 15 rocz. od córki

Sobota 14.08 św. Maksymiliana Marii Kolbe

7.00 + Anna i Stanisław PASŁAWSCY

18.00 za siostry Róży MBW o BB i opiekę MB

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15.00

7.00 + Maria STROJEK

8.30 + Sabrina WILK od rodziców i siostry

10.00 + Tadeusz BIGAJ

11.30 + Stanisław KLIŚ od żony

12.45 za parafian - roczki

17.00 + Maria i Jan RYNCARZ